20/06/2019

Tegnspråktolk på Rådhusplassen

Hjertelig velkommen til VG lista 2019.
I år har vi et tilbud for de som trenger tegnspråktolk.
Vi har en egen tegnspråktolk som er plassert som på kartet under.
De som har behov for tegnspråktolk møter opp ved Golden Circle inngangen kl 16:45 (se inngang merket på kartet)
Vi har begrenset plasser så det er smart å være ute i god tid.
 
Tegnspråktolk på Rådhusplassen

No content was found for the current ursername(s) and/or hashtag(s).